Γίνε ένας από τους επιτυχόντες μαθητές μας!

Logo3
a

Είσοδος μελών

Τρίτη 9-7-2024 μέχρι Πέμπτη 18-7-2024 και ώρα 24:00 (καταληκτική ημερομηνία)

Ξεκίνησαν σήμερα την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού τους δελτίου οι υποψήφιοι 2023 – 2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι καθοριστική για την επαγγελματική πορεία των μαθητών.

Με στόχο να σταθούμε στο πλευρό σας, τη φετινή σχολική χρονιά 2024-2025, το φροντιστήριο του κέντρου Μεθοδικό, θα παρέχει ΔΩΡΕΑΝ επιστημονικό και εξατομικευμένο ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ στους μαθητές της Γ λυκείου. Παράλληλα σε τακτά χρονικά διαστήματα θα προχωράμε σε εμπεριστατωμένη ανάλυσή του για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.
Έτσι, του χρόνου θα είστε έτοιμοι και χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς.
Στο Μεθοδικό θέτουμε τους στόχους μας από νωρίς, αποκτούμε το κατάλληλο κίνητρο ώστε να πετυχαίνουμε πάντα.