Γίνε ένας από τους επιτυχόντες μαθητές μας!

Logo3
a

Είσοδος μελών

Εξατομικευμένες σημειώσεις

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ είμαστε πάντα στο πλευρό των μαθητών μας. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην αφομοίωση της ύλης, προχωράμε στη δημιουργία των δικών μας σημειώσεων. Η εμπειρία, οι γνώσεις και η ίδια η τριβή μας μέσα στις τάξεις, αποτελούν τα όπλα μας στη συγγραφή άρτιων και επιστημονικά τεκμηριωμένων σημειώσεων, που βασίζονται στον δικό μας τρόπο επιτυχίας.

Εμείς στο Μεθοδικό

  1. Μαθαίνουμε στους μαθητές μας να οργανώνουν το διάβασμά τους και να το ολοκληρώνουν με αποτέλεσμα να είναι διαβασμένοι για την άλλη μέρα.
  2. Κάνουμε συχνές επαναλήψεις και προετοιμαζόμαστε έγκαιρα για τα σχολικά διαγωνίσματα.
  3. Κάνουμε καθημερινή ενημέρωση στους γονείς.
  4. Κατά τη διάρκεια της μελέτης πραγματοποιείται και φροντιστηριακό μάθημα με δικές μας σημειώσεις για την εκμάθηση και εμπέδωση της ύλης που χρειάζεται.
  5. Δίνουμε γραφική ύλη, όπως τετράδια, ντοσιέ, μολύβια, στυλό, χρώματα.
  6. Υπάρχει δανειστική βιβλιοθήκη όπου παροτρύνουμε τα παιδιά για την ενασχόληση τους με το βιβλίο.

Εξατομικευμένες Σημειώσεις

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ είμαστε στο πλευρό κάθε μαθητή που θέλει τη βοήθειά μας. Έχοντας σαν στόχο την καλύτερη κατονόηση της ύλης, παρέχουμε στους μαθητές μας δικές μας σημειώσεις για κάθε μάθημα.  

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποδοχή Όρων