Γίνε ένας από τους επιτυχόντες μαθητές μας!

Logo3
a

Είσοδος μελών

ΕΠΑΛ

Η περίοδος του λυκείου αποτελεί κρίσιμη φάση στην ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών. Στο λύκειο, ο στόχος δεν είναι μόνο να μεταδοθούν γεγονότα, αλλά να καλλιεργηθεί η ικανότητα των μαθητών να αναλύουν, να ερευνούν και να σκέφτονται ανεξάρτητα. 

%

Το ποσοστό των επιτυχόντων ανά χρόνο

Η σημασία του λυκείου

Για να ενισχυθεί η αντίληψη των μαθητών, χρησιμοποιούμε ως πρότυπο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους και εργαλεία κατανόησης του μαθήματος. Η χρήση προχωρημένων τεχνολογικών εφαρμογών, όπως οπτικοακουστικά μέσα, εμπλουτισμός μαθημάτων με εκπαιδευτικά βίντεο, tutoring μαθητών κ.α βοηθά τους μαθητές να αντιλαμβάνονται καλύτερα την σχολική ύλη.

Ο ρόλος του κατάλληλου Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης

Η εμπιστοσύνη στα φροντιστήρια αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα φροντιστήρια προσφέρουν προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία.

Σε μια εποχή όπου οι απαιτήσεις είναι υψηλές, το φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης ΜΕΘΟΔΙΚΟ προσφέρει επιπλέον υποστήριξη και εξειδικευμένη εκπαίδευση, διευκολύνοντας τους μαθητές να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εκπαίδευσης.

Η ενίσχυση των λεγόμενων “γνωστικών δεξιοτήτων” είναι ουσιώδης, προετοιμάζοντας τους μαθητές για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα στη διαμόρφωση του μέλλοντος των νέων, παρέχοντας όχι μόνο γνώσεις αλλά και τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στην ενήλικη ζωή τους.

Φροντιστηριακα Τμήματα ΕΠΑΛ!

Επιλέξτε το τμήμα για το οποίο θέλετε να ενημερωθείτε

Α

Β

Γ

Τμήματα Μελέτης Λυκείου

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά του Λυκείου να οργανώσουν το διάβασμα τους και να τους κεντρίσουμε το ενδιαφέρον για μάθηση ώστε να συμπληρώσουν τα κενά τους και να νιώσουν πως μπορούν να κατακτήσουν τους στόχους τους, μπαίνοντας στο Πανεπιστήμιο της επιλογής τους.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποδοχή Όρων